Asbestikartoitus Tampere

Koska asbestikartoitus täytyy tehdä?

Vuonna 2016 voimaan astui asbestilaki, joka määrää jokaisen remontin ja purkutöiden alkuun asbestikartoituksen. Asbestikartoituksessa tehdään mittava kartoitus kaikista rakennuksessa käytetyistä materiaaleista ja järjestelmistä, sekä tietenkin niiden asbestipitoisuudesta. Asbestilain vaatima asbestikartoitus tehdään remontoijien ja asukkaiden suojaksi: hengitysilmaan rikkoutuva asbesti on pienimmillään haitallista, isoissa määrin jopa hengenvaarallista.

Asbestia käytettiin runsaasti rakennusten julkisivumateriaaleissa, liimoissa, maaleissa, laasteissa ja eristeissä hyvin yleisesti rakennusvuosina 1920-1990. Ammattilaisen tekemällä huolellisella asbestikartoituksella raportoidaan kaikki materiaalit, joissa on asbestia. Näin purku- ja remonttitöiden aikana rikkoutuvan asbestin ympäristö- ja terveysriskejä pystytään hallitsemaan sekä töiden aikana, että niiden jälkeen.

Etsitkö asbestikartoituksen tekijää Tampereella? Ota yhteyttä!

Mitä tehdään, kun kohteesta löytyy asbestia?

Asbestitöitä saa tehdä ainoastaan asbestitöihin valtuutettu ammattilainen. Meiltä saat sekä asiantuntevan asbestikartoituksen, että kaikki asbestiin liittyvät purkutyöt, mikäli kohde vaatii asbestipurkua. Glesin kaikki työntekijät ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, joilta taittuu kaikki kartoituksesta käytännön töihin, kaikissa kohteissa.

Mikäli asbestikartoituksessa kohteesta löytyy asbestia, ei sinun siis tarvitse vaihtaa välissä urakoitsijaa, vaan voimme tehdä tarpeen mukaan myös kaikki purkutyöt. Täältä voit lukea lisää asbestipurusta.

Haitta-ainekartoitukset Tampereen alueella

Olemme erikoistuneet asbestiin ja siihen liittyviin töihin, mutta meiltä onnistuu myös muut haitta-ainekartoitukset. Mikäli kohteessa epäillään olevan esimerkiksi PAH-yhdisteitä tai lyijyä, voit kutsua meidät paikalle varmistamaan asian.

Asbestikartoitukset ja haitta-ainekartoitukset toteutetaan yhtä lailla yrityksille, taloyhtiöille kuin kotitalouksillekin.